Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Yleiskatsaus

Avattuasi verkkosivustomme tai ladattuasi mobiilisovelluksemme hyväksyt palvelumme käyttöehdot. Mikäli et hyväksy käyttöehtojamme, sinulla ei ole lupaa jatkaa palveluidemme käyttämistä.

Verkkosivuamme/mobiilisovellustamme voi käyttää rekisteröitymättä tai kirjautua sisään, jolloin kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Tämän dokumentin ehdot pätevät myös, mikäli lähetätte vapaaehtoisesti verkkosivumme/mobiilisovelluksemme kautta meille tietonne yhteydenottoa varten, vaikka ette ole kirjautuneetkaan sisään.

Jotta sovelluksen käyttö mahdollistuu, mobiilisovellus kerää tietoja käyttäjistään seuraavasti:

Käyttäjän rekisteröitymisvaiheessa antamat tiedot (nimi, sähköposti jne).

Mobiilisovelluksen käyttötilastointi.

Interaktiot muiden sovellusten kanssa (sähköposti, kalenteri, jne).

Käyttäjän kanta-asiakastiedot ja tilastot.

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 15.2.2023

Suomen henkilötietolaki

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Sanna Julkunen

Appikone / Sanncrea Mediatech

Y-tunnus 3342342-1

sannajulkunen@sanncrea.fi

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

 

Rekisteriin liittyvät sivustot/alustat

https://appikone1.mobiiliapp.fi ja Appikone-sovellus

Kuka, mitä ja kenelle?

Tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä viitataan ”asiakkaaseen”. Asiakas tarkoittaa sivustoa/mobiilisovellusta käyttäviä asiakkaita, mahdollisia asiakkaita, henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita ja -persoonia, kaupallisia yhteistyökumppaneita tai blogiportaaleja.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakas- ja kumppanuussuhteen muodostaminen, ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

Palvelujen toteuttaminen

Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilla ja puhelimitse asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja ylläpidettäväksi.

Sinusta kerättävät tiedot

Mikäli et hyväksy näitä tietosuojakäytäntöjä, älä käytä sivustoa/mobiilisovellusta. Rekisteröityminen sisältää vain tarvittavat tiedot eli asiakkaan nimen, sähköpostin ja salasanan. Sanncrea Mediatech/Appikone ei tarkista lähettäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Muu kerättävä tieto on sivuston/sovelluksen käyttötilastot ja kanta-asiakastiedot.

Asiakas voi koska vaan pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä tai saada tiedokseen hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Näitä tapauksia varten, olkaa yhteydessä sannajulkunen@sanncrea.fi.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan jokaisen vuoden heinä- ja tammikuussa, noin 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt henkilöt.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Vaikka miten varmistaisimme palvelumme turvallisuuden, mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoitamme siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yrityksenä sitoudumme ilmoittamaan asiakkaille kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaamme tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että asiakas varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

Alaikäisten turvallisuus

Sanncrean palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää palveluja, mikäli huoltajat hyväksyvät palvelun käytön alaikäisen puolesta. Sanncrea ei tietoisesti kerää alaikäisten henkilötietoja.

Asiakkaan oikeudet

Sivuston/mobiiliapin käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

  • Tiedonsaantioikeus
  • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
  • Korjausoikeus
  • Oikeus tulla unohdetuksi
  • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
  • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa itse verkkosivuille/mobiiliappiin tuottamastaan tekstistä esim. kommentointi ja niiden tulee olla hyvän tavan mukaisia ja laillisia. Asiakas on vastuussa myös toimittamiensa kuvien sekä muiden materiaalien omistamisesta ja niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuksista sekä tavaramerkkien käyttöoikeuksista, sekä näihin rinnastettavista immateriaalisista vastuista ja velvoitteista. Asiakas on vastuussa luvattomasti julkaistun aineiston kaikesta haitasta ja vahingoista kolmansille osapuolille sekä oikeudenhaltijoille. Kolmannen osapuolen tulee olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen omissa vaateissaan. Myöskään kaikki linkitetyt verkkosivustot eivät ole Sanncrean hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan säännöllisesti, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoa/mobiilisovellusta hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen/mobiilisovellusten käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus, mikäli hän on tyytymätön Sanncrealle lähettämänsä valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla sannajulkunen@sanncrea.fi.Tarkemmat tiedot

Datan käyttö ja omistajuus

Kerättyä dataa käytetään ainoastaan verkkosivuston/mobiilisovelluksen toimintojen mahdollistamiseen. Datan omistaa Sanncrea Mediatech/Appikone Y-tunnus 3342342-1. Dataa ei luovuteta ulkopuolisille.

Datatyypit

Tämän sovelluksen itse tai kolmansien osapuolien kautta keräämien henkilötietojen joukossa ovat:

 

Evästeet ja käyttötiedot.

 

Muita kerättyjä henkilötietoja voidaan kuvata tämän tietosuojaselosteen muissa osioissa tai erityisellä selitystekstillä, joka on kontekstuaalisesti tiedonkeruun yhteydessä.

Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti tai niitä kerätään automaattisesti tätä sovellusta käytettäessä.

Evästeiden - tai muiden seurantatyökalujen - tämän sovelluksen tai tämän sovelluksen käyttämien kolmannen osapuolen palvelujen datan käytön syy on, ellei toisin mainita, tunnistaa Käyttäjät ja muistaa heidän mieltymyksensä yksinomaan sovelluksen edellyttämän palvelun tarjoamiseksi.

Tiettyjen henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi tehdä tämän sovelluksen käyttämisen mahdottomaksi.

Käyttäjä ottaa vastuun tämän Sovelluksen kautta julkaistuista tai jaetuista kolmansien osapuolten henkilötiedoista ja vakuuttaa, että hänellä on oikeus välittää tai lähettää niitä, vapauttaen siten rekisterinpitäjän kaikesta vastuusta.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelymenetelmät

 

Rekisterinpitäjä käsittelee Käyttäjien tietoja asianmukaisesti ja ryhtyy tarvittaviin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.

Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla. Rekisterinpitäjän lisäksi tietoihin voi joissain tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana sivuston/mobiilisovelluksen toiminnassa (hallinto, myynti, markkinointi, laki, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (esim. osapuolen tekniset palveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää rekisterinpitäjältä milloin tahansa.

 

Paikka

 

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Säilytysaika

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamiseksi tai tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti, ja Käyttäjä voi aina pyytää rekisterinpitäjältä tietojen keskeyttämistä tai poistamista.

 

Kerättyjen tietojen käyttö

 

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Sovellus voi tarjota palvelujaan, sekä seuraaviin tarkoituksiin: pääsy kolmansien osapuolten palveluiden tileille, käyttäjän luominen sovellusprofiilissa, sisällön kommentoiminen ja vuorovaikutus ulkoisten sosiaalisten verkostojen ja alustojen kanssa.

Kuhunkin tarkoitukseen käytetyt henkilötiedot on kuvattu tämän asiakirjan erityisissä osissa.

 

Kerätyt henkilötiedot: Erityyppiset tiedot.

 

Sisällön kommentointipalveluiden avulla käyttäjät voivat tehdä ja julkaista kommenttejaan tämän Sovelluksen sisällöstä.

Omistajan valitsemista asetuksista riippuen Käyttäjät voivat myös jättää anonyymejä kommentteja. Jos Käyttäjän antamien henkilötietojen joukossa on sähköpostiosoite, sitä voidaan käyttää lähettämään ilmoituksia samaa sisältöä koskevista kommenteista. Käyttäjät ovat vastuussa omien kommenttiensa sisällöstä.

Jos kolmannen osapuolen tarjoama sisällön kommentointipalvelu on asennettu, se voi silti kerätä verkkoliikennetietoja niiltä sivuilta, joille kommenttipalvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisikään sisällön kommentointipalvelua.

 

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

 

Oikeustoimet

Rekisterinpitäjä voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin, tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin tämän Sovelluksen tai siihen liittyvien palvelujen epäasianmukaisesta käytöstä.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että rekisterinpitäjä saattaa joutua paljastamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

 

Lisätietoja Käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi pyynnöstä tarjota Käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

 

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä Sovellus ja mitkä tahansa kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän sovelluksen kanssa (järjestelmälokit) tai käyttää tähän tarkoitukseen muita henkilötietoja (kuten IP-osoite).

 

Rekisterinpitäjältä voidaan milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

 

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjillä on milloin tahansa oikeus tietää, onko hänen henkilötietojaan tallennettu, ja he voivat ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään saadakseen tietoa niiden sisällöstä ja alkuperästä, tarkistaakseen niiden oikeellisuuden tai pyytääkseen täydentämistä, peruuttamista, päivitystä tai oikaisemista, tai niiden muuttamisesta nimettömään muotoon tai estääkseen lain vastaisesti säilytetyt tiedot sekä vastustaakseen niiden käsittelyä kaikista laillisista syistä. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle yllä oleviin yhteystietoihin.

 

Tämä sovellus ei tue "Älä seuraa" -pyyntöjä.

Jos haluat selvittää, noudattaako mikään sen käyttämistä kolmannen osapuolen palveluista "Do Not Track" -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeisimmän muokkauksen päivämäärään, joka on listattu alareunassa. Mikäli Käyttäjä vastustaa jotakin tietosuojaselosteen muutosta, Käyttäjän on lopetettava tämän Sovelluksen käyttö ja hän voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot. Ellei toisin mainita, kulloinkin voimassa oleva tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Rekisterinpitäjän käyttäjiä koskevia henkilötietoja.

 

Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset

 

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, laitosta tai yhdistystä koskevat tiedot, jotka on tai voidaan tunnistaa, vaikka välillisesti, viittaamalla mihin tahansa muuhun tietoon, mukaan lukien henkilötunnus.

 

Käyttötiedot

Tästä sovelluksesta (tai tässä sovelluksessa käytetyistä kolmannen osapuolen palveluista) automaattisesti kerätyt tiedot, jotka voivat sisältää: tätä sovellusta käyttävien Käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan osoittava numerokoodi (onnistunut lopputulos, virhe jne.), alkuperämaa, Käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. kullekin sovelluksen sivulla vietetty aika) ja tiedot Sovelluksessa seuratusta polusta, erityisesti sivujen vierailut ja muut laitteen käyttöjärjestelmää ja/tai käyttäjän IT-ympäristöä koskevat parametrit.

 

Käyttäjä/Asiakas

Tätä sovellusta käyttävä henkilö, jonka on oltava sama kuin rekisteröidyn, johon henkilötiedot viittaavat, tai oltava tämän valtuutettu.

 

Rekisteröity

Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

 

Tietojen käsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto tai muu elin, yhdistys tai organisaatio, jonka Rekisterinpitäjä on valtuuttanut käsittelemään henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto tai muu elin, yhdistys tai yhteisö, jolla on oikeus myös yhdessä toisen rekisterinpitäjän kanssa tehdä päätöksiä henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja -menetelmistä sekä käytettävistä keinoista, mukaan lukien tämän sovelluksen toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän Sovelluksen Omistaja.

 

Eväste

Pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu käyttäjän laitteelle.

 

Lakitiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu Art. EY-direktiivin nro 10 kohta. 95/46/EY ja direktiivin 2002/58/EY, sellaisena kuin se on tarkistettu direktiivillä 2009/136/EY, säännösten mukaisesti evästeiden osalta.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain tätä sovellusta.